Jurorzy

 

dr Daniel Cichy - Przewodniczący Jury

(fot. Radio Kraków)

Doktor muzykologii i publicysta muzyczny. Dyrektor - Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Specjalizuje się we współczesnej twórczości kompozytorskiej oraz muzyce operowej. Pracę doktorską poświęcił życiu i twórczości Witolda Szalonka. Wykładał w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie związany z Instytutem Muzykologii oraz Katedrą Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako krytyk i publicysta muzyczny współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi cotygodniowe audycje popularyzujące muzykę klasyczną.

Ewa Szczecińska


fot. Polskie Radio

Wieloletnia redaktorka Drugiego Programu Polskiego Radia, krytyk muzyczny publikujący m.in. w pismach „Glissando”, „Ruch Muzyczny", „Dwutygodnik", „Tygodnik Powszechny", autorka audycji o nowej muzyce.

dr hab. Paweł Gancarczyk

 

Muzykolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”, założycielem i redaktorem serii „Ikonografia muzyczna. Studia i materiały”. Autor licznych prac naukowych z zakresu historii muzyki średniowiecza i wczesnej nowożytności; ostatnio opublikował książkę pt. La musique et la révolution de l’imprimerie. Les mutations de la culture musicale au XVIe siècle (Lyon 2015, otrzymała Prix des Muses 2016). Uczestniczy w wielu inicjatywach i projektach międzynarodowych, m.in. w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA). W latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; obecnie kieruje pracami jury Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawanej przez ZKP. Oprócz działalności naukowej zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o muzyce, m.in. jako przewodniczący jury eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej, autor omówień koncertów oraz haseł dla serwisu Muzykoteka.

dr hab. Waldemar Kuligowski

 

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Miłosz Bembinow

(fot. Agata Fiech)

Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS i reprezentuje tę instytucję w jury konkursowym. Kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego, adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego dorobek twórczy obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne oraz muzykę rozrywkową i filmową. Płyty z muzyką Bembinowa zostały wyróżnione m.in. nagrodami "Fryderyk".

dr Mariusz Gradowski

(fot. Grzegorz Śledź)

Muzykolog, dziennikarz i publicysta muzyczny. Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska poświęcona jest problemom stylu i gatunku w polskiej muzyce młodzieżowej lat 1957-1973. Współpracuje z Programem II Polskiego Radia oraz z Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. Publikował m.in. w "Glissandzie", "Fragile", "Więzi". Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną. Prowadzi zajęcia poświęcone muzyce rockowej, jazzowej, filmowej.

 

Rafał Księżyk


fot. Marcin Klaban/Studio MMP

Dziennikarz i krytyk muzyczny. W latach 90. współtworzył nową polską prasę muzyczną i popkulturą jako redaktor czasopism „Brum”, „Plastik”, „Antena Krzyku”, „Aktivist”. Obecnie redaktor naczelny magazynu „Playboy”. Jest współautorem autobiografii Tomasza Stańki „Desperado” (2010), Roberta Brylewskiego „Kryzys w Babilonie” (2012), Tymona Tymańskiego „AD/HD” (2013),Kazika Staszewskiego „Idę tam gdzie idę” (2015) oraz autorem monograficznego eseju „23 cięcia dla Williama S. Burroughsa” (2013).

 Piotr Metz

Nagroda Indywidualna

Polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990–2001. Były redaktor naczelny miesięcznika Machina, pracował także w spółce Eurozet, radiu Eska oraz polskiej MTV. Od 2014 do 2016 był dyrektorem muzycznym Radia Kraków. Obecnie jest  dyrektorem muzycznym Programu III Polskiego Radia.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.