Komitet organizacyjny

dr hab. Krzysztof Moraczewski - Przewodniczący

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książki „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” (UAM, Poznań 2007). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. podczas spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników „Od wieży Babel do drapaczy chmur” (Poznań 2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego video wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.

dr Marlena Wieczorek - działania merytoryczne

Prezes Zarządu Fundacji MEAKULTURA oraz pomysłodawczyni koncepcji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych "KROPKA". Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zarówno od strony stricte naukowej, jak i związanej z kierowaniem wymagającymi projektami (np. gdy w Bibliotece Narodowej koordynowała pracę zespołu związanego z sektorem dźwiękowym i audiowizualnym). Swoja pasję badawczą związaną z muzyką polską ujawniła wybierając temat dysertacji doktorskiej, dedykowanej twórcy emigracyjnemu - Romanowi Maciejewskiemu. Chętnie poświęca się pracy twórczej, czego dowodem są liczne publikacje oraz stworzenie koncepcji niezależnego czasopisma internetowego o muzyce MEAKULTURA.pl, które od trzech lat z dużym sukcesem istnieje w świadomości osób zainteresowanych muzyką (nie tylko tzw. poważnej). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013 oraz 2017.

dr Ewa Schreiber - działania merytoryczne

Doktor muzykologii, magister filozofii i krytyk muzyczny. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya" (Warszawa 2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ewa Chorościan - działania promocyjne i PR-owe

Teoretyk muzyki (Akademia Muzyczna w Poznaniu – od 2012, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz – 2015/2016), licencjonowany matematyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Organizatorka koncertów oraz konferencji studenckich, uczestniczka warsztatów poświęconych krytyce (m.in. Seminarium krytyki muzycznej przy „Warszawskiej Jesieni” 2014). Od dwóch lat związana z czasopismem i fundacją MEAKULTURA, współpracowała również z „Ruchem Muzycznym”, Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W pracy naukowej i dziennikarskiej usiłuje nadążyć za muzyką najnowszą.

Maurycy Raczyński - działania promocyjne i PR-owe

Klawesynista, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a obecnie student Konserwatorium Muzycznego w Wersalu, pasjonat muzyki francuskiego baroku, redaktor numerów specjalnych czasopisma elektronicznego meakultura.pl

Karol Furtak - działania promocyjne i PR-owe

 

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelskki. Pracownik Teatru Muzycznego w Lublinie. Aktywnie działa jako organizator wydarzeń muzycznych (nie tylko koncertów), krytyk i dziennikarz muzyczny (redakcje regionalne i ogólnopolskie) oraz, epizodycznie, jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Zawodowo interesuje się zagadnieniami związanymi z historią, estetyką i technikami kompozytorskimi muzyki XIX i XX wieku (zwłaszcza I połowy), a także krytyką muzyczną i jej rolą w procesach kształtowania kultury, szczególnie w Polsce. W swoim dorobku ma udział w sesjach naukowych o szerokiej tematyce, współorganizację wielu koncertów i eventów muzycznych na terenie lubelszczyzny - od edukacyjnych projektów dla dzieci, po wydarzenia prestiżowe z udziałem gości zagranicznych. Prywatnie - fan wszelkich nurtów awangardowych.

dr Max Skorwider - projekt logo konkursu

To ceniony arty­sta mło­dego poko­lenia, znany wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments (maxskorwider.blogspot.com), a w MEAKULTURZE rubrykę Max i Single, autorską galerię portretów znanych muzyków.

Ewa Odyjas - projekt statuetki

Architekt. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i absolwentka Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.