Ludzie | fundacjameakultura.pl

Ludzie

Dr Marlena Wieczorek - Prezes

Muzykolog i manager kultury, inicjatorka powstania Fundacji i czasopisma MEAKULTURA, jest autorką większości projektów organizacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zarówno od strony stricte naukowej, jak i związanej z kierowaniem wymagającymi projektami. Stypendystka MKiDN. Życie dzieli pomiędzy Polskę i Brukselę.

Dr Ewa Schreiber - Wiceprezes

Muzykolog, magister filozofii i krytyk muzyczny. Interesuje się zastosowaniem pojęć metafory i ironii w odniesieniu do muzyki oraz refleksją kompozytorów II poł. XX w. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia. Autorka książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie P. Schaeffera, R.M. Schafera i G. Griseya", za którą otrzymała Nagrodę NCK oraz Nagrodę im. Ks. Prof. H. Feichta. Wykłada w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu.

Dr Rafał Zapała - Rada Fundacji

Doktor kompozycji, magister dyrygentury chóralnej, improwizator (pianista, perkusista, live electronics), artysta dźwięku, adiunkt w Zakładzie Kompozycji i pracownik Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jego muzyka jest prezentowana na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, scenach muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich.

Aneta Derkowska - Rada Fundacji

Doktorantka w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kulturoznawca. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii muzyki XX wieku, w szczególności teorii i historii opery. Autorka wielu recenzji koncertów i festiwali muzycznych, a także monografii poświęconej twórczości Bernadetty Matuszczak.

Dr Piotr Jakubowski

Kulturoznawca, absolwent UAM i szkoły muzycznej w klasie gitary klasycznej, obecnie zatrudniony na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, opiekun koła naukowego kulturoznawców Culture ON. Niereformowalny czytelnik, siatkarz i kociarz.

Dr Karolina Kizińska

Doktor kulturoznawstwa w ramach badań nad muzyką UAM, mgr edukacji muzycznej UMCS, muzyk. Założycielka Szkoły Muzyki Kompozytornia w Poznaniu, stypendystka Fulbrighta w UC Berkeley USA.

Tomasz Chądzyński

Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Miłośnik nocnego flanerowania i spotkań przy kawie. Interesują go muzyczne eksploracje, sztuka w przestrzeni publicznej i klasyczne techniki fotografii. Wiecznie biegający po wystawach, koncertach, wykładach i festiwalach. Nie wie, co chce robić w życiu, więc ciągle szuka swojej drogi. Nie znosi kotów.

Dr Karolina Golinowska

Wykładowczyni w Instytucie Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Zainteresowana kulturą współczesną, zarówno w wizualnych, jak i muzycznych odsłonach. Absolwentka poznańskiego kulturoznawstwa.

Magdalena Nowicka

Studentka muzykologii i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w Bydgoszczy. Organizatorka konkursów i spotkań literackich w kole naukowym "Aurora". Interesuje się kulturą współczesną, związkami literatury i muzyki.

Katarzyna Bartos

Czynny teoretyk i bierny praktyk, ścisły umysł w poetyckim świecie. Studentka teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, skrzypaczka i altowiolistka. Zafascynowana muzyką współczesną, kulturami ludowymi (zwłaszcza azjatyckimi) oraz symetrią w sztuce i matematyce. Zawsze chciała zwiedzać świat i poznawać ludzi, dlatego, żeby połączyć pracę badacza z przyjemnościami turysty, chętnie jeździ na konferencje (Polska, Grecja, Anglia, Litwa).

Karina Dziubecka

Ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Absolwentka Architektury i Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ostatnie 6 lat spędziła w Danii, gdzie parała się wieloma różnymi profesjami: designem (projekty rowerów, mebli), architekturą wnętrz, ilustracją, projektowaniem graficznym a także innymi formami sztuki i kultury ze szczególnym uwrażliwieniem na muzykę jazzową.

Ewa Odyjas

Architekt. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i absolwentka Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubi utwór 4’33’’.

Dr Max Skorwider

Ceniony arty­sta mło­dego poko­lenia, znany wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments (maxskorwider.blogspot.com).

Eliza Moraczewska

Kulturoznawca. Przez wiele lat pilot wycieczek, obecnie zajmuje się tym, o czym marzyła przez całe życie: pisaniem. Autorka tekstów, recenzji, artykułów o tematyce turystycznej, literackich opracowań legend. Pisze prozę poetycką, opowiadania, powieści dla dzieci. Obecnie wyszła jej debiutancka powieść „Jako w niebie”, wydana w Gdyni przez Novae Res.

Ewa Chorościan

Studentka Teorii Muzyki (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu) oraz licencjonowany matematyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Nie lubi precyzować swoich muzycznych zainteresowań, ponieważ fascynuje ją zarówno muzyka najnowsza, jak i ciekawostki z historii muzyki, choć w dziedzinie tzw. muzyki popularnej utknęła raczej w epoce Beatlesów.

Mateusz Malinowski

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz montażu filmowego w Akademii Filmu i Telewizji. Kinoman, jazzoholik.
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.