Cel

Główne cele portalu to promocja najlepszych polskich twórców i rozpowszechnianie wiedzy na ich temat, w szczególności poza granicami kraju. W dobie Internetu wiedza o najlepszych polskich twórcach pozostaje nadal rozproszona, a przy tym niekompletna. Selekcja najciekawszych sylwetek muzycznych sprawia, że promowana muzyka odznacza się wysokimi walorami artystycznymi.

Portal, oferujący dużą ilość autorskich materiałów, ma stanowić zachętę do głębszych, szczegółowych badań nad dokonaniami polskich kompozytorów i muzyków, a także do rozwijania kontaktów między gronem twórców i artystów oraz muzykologów czy krytyków muzycznych. Dotarcie za pośrednictwem Internetu do odbiorców zagranicznych może zaowocować ciekawymi kontaktami artystycznymi i nowymi projektami na skalę międzynarodową, co z pewnością przyczyni się do umacniania atrakcyjnego wizerunku polskiej kultury muzycznej poza granicami kraju poprzez ukazanie jej bogactwa, dynamiki oraz różnorodności.

ROZWÓJ

Music from Poland to przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę, które w przyszłości zostanie poszerzone o nowe kręgi tematyczne. Materiały publikowane na portalu dotyczyć będą nie tylko młodych kompozytorów, ale również kompozytorów emigracyjnych, kompozytorów muzyki filmowej czy nestorów, którzy na trwałe zapisali się już w historii muzyki polskiej. Obejmą one nie tylko twórców, lecz także solistów i zespoły wykonujące muzykę klasyczną, jazzową czy popularną. Teksty publikowane na portalu zostaną przetłumaczone na kolejne języki obce.

Rozbudowa potralu pozwoli w efekcie uzyskać spójne, a przy tym różnorodne i syntetyczne kompendium internetowe na temat muzyki polskiej.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.