O KIERUNKU

Słuchacze studiów Muzyka w mediach pozyskają wiedzę i umiejętności praktyczne z trzech zakresów:

kultury muzycznej, widzianej z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych – w kontekście przemian kulturowych, społecznych, politycznych i estetycznych, z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną;
warsztatu dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki, potrafiącego w pełni profesjonalnie odbierać dzieła i wykonania muzyczne, interpretować je i oceniać, a swoje refleksje przekazywać w różnych formach dziennikarskich i poprzez rozmaite media;
medialnych i technologicznych uwarunkowań muzyki i rynku muzycznego, wpływających na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym (promocja muzyki, praktyka mediów muzycznych, finansowanie w branży muzycznej itp.).

W trakcie studiów słuchacze będą spotykać się z wybitnymi postaciami mediów muzycznych, uczestniczyć w wizytach studyjnych (np. w Polskim Radiu) oraz w formie zajęć dodatkowych w koncercie i spektaklu muzycznym. Zrealizują też własne projekty krytyczno-medialne a najlepsze zostaną opublikowane w prestiżowym piśmie muzycznym meakultura.pl. Słuchacze studiów będą mogli też uczestniczyć w organizacji wydarzenia kulturalnego, jakim jest Konkurs Polskich Krytyków KROPKA.

Podyplomowe studia Muzyka w mediach przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętą kulturą muzyczną i mediami.

Absolwenci takich kierunków, jak muzykologia, kulturoznawstwo, teoria muzyki, polonistyka, dziennikarstwo, socjologia, historia czy medioznawstwo będą mogli dzięki nim pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie kultury muzycznej i mediów.

Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, wymienić można także nauczycieli i wykładowców akademickich, ludzi mediów, managerów kultury, pracowników mediów, organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kulturą, producentów.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.