KADRA

Kierownik kierunku:

dr Marlena Wieczorek: muzykolog, napisała rozprawę doktorską o życiu i twórczości polskiego kompozytora emigracyjnego – Romana Maciejewskiego, opublikowała szereg artykułów i dwie książki. Jest managerem kultury, redaktor naczelną czasopisma www.meakultura.pl i prezesem Fundacji MEAKULTURA. Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Jurorka „Paszportów Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”, pomysłodawczyni oraz organizatorka Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Asystuje przy pracach European Parliment’s Committee on Culture and Education.

Zajęcia prowadzą m.in.:

dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM: muzykolog i publicysta muzyczny, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelny czasopisma „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, prezes Stowarzyszenia De Musica, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Muzyki przy Instytucie Muzyki i Tańca w Warszawie oraz przewodniczący komitetu redakcyjnego edycji Dzieł Feliksa Nowowiejskiego, zainicjowanej w 2016 r. w Krakowie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Specjalizuje się w historii muzyki XIX-XXI wieku, interesują go także pogranicza muzyki z innymi sztukami.

dr Grzegorz Piotrowski: muzykolog, wokalista; studiował także polonistykę oraz historię filmu. Jest kierownikiem Katedry Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi klasę śpiewu jazzowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się m.in. muzyką popularną, operą, twórczością Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, ekspresją głosu ludzkiego. Ostatnio opublikował książkę „Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły” (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Narodowym Wydawnictwem Audiowizualnym.

dr hab. Iwona Lindstedt: muzykolog, od 1998 roku pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Opublikowała m.in. książki pt. Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Lublin 2001) i Sonorystyka w twórczości kompozytorów Polskich XX wieku (Warszawa 2010) oraz szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissandzie”. Od 2016 roku jest redaktor naczelną czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny”. Od 2012 roku zaangażowana w szereg przedsięwzięć promujących twórczość muzyczną XX i XXI wieku i zrealizowanych w Internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich (www.baird.polmic.pl, www.sikorski.polmic.pl, www.serocki.polmic.pl) i Narodowego Instytutu Audiowizualnego (redaktor naczelna kolekcji muzycznych zamieszczonych na www.ninateka.pl). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej.

dr Mariusz Gradowski: muzykolog i kulturoznawca, absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW (2004, Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki) oraz Instytutu Muzykologii UW (2006, Twórczość zespołu The Doors). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. Style i gatunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973. Studiował muzykologię na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 2005 r. wykłada w Instytucie Muzykologii, gdzie od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną, krytyką muzyczną i muzyką w mediach. Obok pracy naukowej zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej i filmowej na antenie Programu 2 Polskiego Radia (audycje „Muzyka w kadrze” oraz „Śpiewnik jazzowy”).

dr hab. Paweł Tański: kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: kultura XX wieku i po roku 2000, szczególnie: historia literatury polskiej XX wieku, literatura polska po roku 2000, antropologia muzyki, sound studies, poetyka tekstów piosenek rockowych, antropologia literacka, antropologia edukacji, dydaktyka literatury i języka polskiego, antropologia głosu, problematyka tekstu głosowo interpretowanego, kultura żywego słowa, emisja głosu, performatyka.

Kamil Jaczyński: animator sportu i kultury. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej i Związku Producentów Audio Video. Dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca w Akademii Menedżerów Muzycznych oraz Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z kulturą Hip-Hop związany jest niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. Jeden z autorów „Antologii Polskiego Rapu” wydanej nakładem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator ogólnopolskiego cyklu paneli dyskusyjnych „Piractwo, czy dozwolony użytek” poruszających tematykę prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowoczesnego modelu zarządzania kulturą. W wytwórni muzycznej Wielkie Joł odpowiedzialny jest za Public & Media Relations, koordynację i nadzór działań medialnych, wydawniczych projektów muzycznych i wizualnych. http://kamiljaczynski.tumblr.com/


Krzysztof Stefański: ukończył studia z teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrygentury symfonicznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu i Kunstuniversität Graz. Mieszka we Wrocławiu, gdzie działa jako niezależny muzykolog, krytyk, publicysta i kurator muzyczny. Prowadzi blog nibytygodnik.pl.


dr Katarzyna Drogosz: pianistka specjalizująca się w grze na instrumentach historycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, Conservatorium van Amsterdam oraz Musikhochschule Freiburg. Studiowała także dyplomację kulturalną w Collegium Civitas w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami budowy i historii fortepianu. Tematykę tę od wielu lat upowszechnia w ramach licznych wykładów i prezentacji – w szkołach muzycznych, akademiach oraz instytucjach kultury. Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i za granicą współpracując w uznanymi instrumentalistami, wokalistami oraz zespołami muzyki dawnej. Od 2010 roku uczy w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2017 roku obroniła doktorat. Od 2013 roku prowadzi wykłady także w Akademii Muzycznej w Krakowie. Współzałożycielka „Fortepianarium” w Zabrzu.


dr Piotr Jakubowski: absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z kulturoznawstwa na UAM, a także szkoły muzycznej w klasie gitary klasycznej; od 2014 roku adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, od 2016 roku wicedyrektor tego Instytutu. Autor książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą (Universitas, 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism, tłumacz z języka angielskiego. Opiekun koła naukowego Culture On działającego przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół semiotyki kultury, teorii kultury wizualnej i popularnej, a także przemian społeczno-kulturowych wynikających z dominacji i ekspansji nowych mediów.


Tomasz Pawłowski: doradca, szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Od 11 lat zajmuje się pomocą w zakładaniu i funkcjonowaniu różnych form organizacji pozarządowych (formalne aspekty tworzenia podmiotów i pozyskiwania środków na działalność). Ekspert oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Prezes Fundacji Trzeci.org. Doktorant na Uniwersytecie Śląskim, kierunek socjologia, specjalność – socjologia społeczności lokalnych.


Marek Włodarczyk: Członek Zarządu Independent Digital Sp. Z o.o., specjalista w zakresie cyfrowej dystrybucji plików audio i video. Od 15 lat związany z branżą muzyczną w szczególności w obszarze cyfrowej dystrybucji. Marek uczestniczył w tworzenie rynku dystrybucji cyfrowej muzyki w Polsce od samego początku. Był odpowiedzialny za podpisanie bezpośrednich Umów w zakresie dystrybucji muzyki (jako pierwszy podmiot na terenie Polski) z takimi serwisami, jak iTunes, Amazon, Spotify, Pandora, Napster i wiele innych. Aktywnie uczestniczy w najważniejszych targach branżowych i festiwalach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i biznesowej praktyce miał udział w tworzeniu wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie dystrybucji cyfrowej.

Aleksandra Sewerynik jest ekspertem w zakresie prawa autorskiego oraz dyrygentem chóralnym. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Współpracuje z kancelarią Hasik i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Wieloletnie doświaczenie pozwala jej pomagać klientom w ochronie ich własności intelektualnej oraz legalnie i bezpiecznie korzystać z cudzej twórczości. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga http://prawomuzyki.pl/ oraz licznych publikacji, w których dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa autorskiego w ciekawy i zrozumiały sposób Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce. http://prawoautorskie.sewerynik.pl

Jarek Szubrycht: dziennikarz, wydawca i redaktor naczelny „Gazety Magnetofonowej”, kwartalnika o polskiej muzyce. Autor książek muzycznych, m.in. o zespołach Slayer i Vader, a także o Maryli Rodowicz i Czesławie Mozilu. Prowadził portale muzyczne dla T-Mobile i Red Bull. Pracuje w Interii, współpracuje z katowickim OFF Festivalem.

Stanisław Trzciński:
kreator kultury, promotor koncertowy, producent, doradca, ekspert oraz dziennikarz muzyczny, specjalista w dziedzinach „music branding” oraz „marketingu muzycznego”, wydawca płytowy, scenarzysta, twórca oraz organizator wydarzeń artystycznych. Prezes zarządu i właściciel agencji STX Music Solutions, współwłaściciel agencji eventowej STX Jamboree. Od 2007 roku współorganizator gal wręczenia nagród Fryderyk. Zrealizował ponad sto koncertów artystów zagranicznych w Polsce. Współtwórca i producent festiwali muzycznych, m.in. Pozytywne Wibracje Festival. Wydawca serii płytowych m.in. Pozytywne Wibracje, Pieprz i Wanilia, Pinacolda i Sygnowano Fabryka Trzciny. Przez 8 lat (2004-2012) powadził autorską audycję Pinacolada w ogólnopolskim Radiu PIN. Dyrektor A&R w Universal Music Polska (1995-2000). Współtwórca legendarnego warszawskiego klubu Filtry (1992). Od ponad roku doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.