Oferta

Praktyki studenckie i staże zawodowe najczęściej są odbywane w redakcji czasopisma internetowego MEAKULTURA (www.meakultura.pl) (ISSN: 2299-1255). MEAKULTURA poświęcona jest muzyce w różnych jej wymiarach i gatunkach, uczestniczy w życiu artystycznym Polski i Polonii, publikuje teksty naukowe, jak i talent show, ocenia i edukuje, przeprowadza wywiady z najważniejszymi ludźmi kultury i sztuki. Do grona współpracowników MEAKULTURY należą najlepsi specjaliści (np. wykładowcy różnych uczelni, znani dziennikarze, artyści), stąd nasi praktykanci wynoszą z tej współpracy wiele ciekawych doświadczeń, wiedzę, ale i konkretne umiejętności.

Praktykantem czy stażystą w czasopiśmie zostają studenci różnych kierunków, jednak najczęściej są to: muzykolodzy, kulturoznawcy, antropolodzy, poloniści, dziennikarze, muzycy, osoby zainteresowane szkoleniem z zakresu PR i reklamy.
Ważne – praktykę mogą też odbyć osoby zainteresowane tematyką muzyki i kultury, szczególnie w ramach specjalizacji (np. filmoznawcy, pedagodzy, socjolodzy, itp.), albo też graficy czy webdeveloperzy.

Praktyki można odbywać drogą internetową.

Co oferujemy studentowi podejmującemu praktykę w MEAKULTURZE?

1. Zapoznanie się z pracą i strukturą organizacyjną redakcji.

2. Doskonalenie własnego warsztatu w zakresie:

a) gatunków: notki prasowe, recenzje, felietony, wywiady, artykuły
b) doboru treści: kontekst, prezentacja wydarzenia, opis, ocena
c) struktury tekstu: tytuł, podtytuł, lead, nagłówki, struktura logiczna akapitów
d) języka: słownictwo fachowe i potoczne, komunikatywność, czytelność, sugestywność itp.
e) edytorstwa: przypisy i bibliografia, cytowanie
f) formatowania.

3. Przyswojenie wiedzy o zastosowanym w redakcji MEAKULTURY systemem CMS (obsługa), w tym elementy związane z dokumentami wizualnymi i dźwiękowymi.

4. Aktywność w zakresie PR (social media, patronaty medialne, reklama).

5. Możliwość stałego obcowania z muzyką, poszerzania indywidualnych zainteresowań, sposobność do przeprowadzania wywiadów z artystami, recenzowania płyt i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, np. w koncertach.

6. Pewność, że z MEAKULTURĄ praktyki będą odbyte aktywnie, a praca w redakcji przyniesie wymierne efekty, np. w postaci artykułów dotyczących ważkich i ciekawych tematów (istnieje także możliwość publikowania w języku obcym).

Poza tym w samej Fundacji MEAKULTURA odbywają praktyki studenci Uniwersytetów Artystycznych, a nawet Politechniki, obecnie trwa nabór wśród studentów uczelni ekonomicznych.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę. Zostań MEAkulturalny!
Kontakt:
kontakt@fundacjameakultura.pl
www.meakultura.pl

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.