Brzmienia Awangardy

Fundacja MEAKULTURA otrzymała grant Urzędu Miasta Poznania na realizację cyklu spotkań związanych z teorią i praktyką muzycznej awangardy XX wieku. Odbył się on w październiku i listopadzie 2013 roku w poznańskiej Kluboksięgarni Głośna pod wspólną nazwą Brzmienia awangardy.

Gośćmi Kluboksięgarni byli artyści, muzykolodzy i kulturoznawcy (prof. Krzysztof Moraczewski, prof. Lidia Zielińska, Dobromiła Jaskot, Ewa Schreiber, Katarzyna Taborowska, Rafał Zapała i Anna Zielińska), którzy w przystępny sposób opowiadali m.in. o zagadnieniach związanych z muzyką elektroniczną, konkretną, happeningami czy pejzażami dźwiękowymi. Każde ze spotkań zwieńczył krótki występ muzyczny. Pomysłodawczynią projektu była absolwentka poznańskiego kulturoznawstwa, dr Karolina Golinowska.

Muzyka awangardy XX wieku często uznawana bywa za niezrozumiałą, nazbyt eksperymentalną i interesującą jedynie w odniesieniu do wąskiego grona badaczy kultury muzycznej. Jej specyficzne brzmienie i osiągnięcia stanowią jednak elementy, z których nieustannie zdaje się czerpać współczesna muzyka i kultura popularna. Twórców awangardy dwudziestego wieku cechowała ogromna otwartość na niekonwencjonalne brzmienia, eksperymenty formalne czy niezbadane dotychczas przestrzenie dźwięków. Ową otwartość pragniemy zaszczepić także u mieszkańców Poznania, proponując im cykl spotkań „odczarowujący” mit „trudnej i niezrozumiałej muzyki”. Młodzież/studenci/osoby dorosłe winny ponadto posiadać wiedzę na temat genealogii współczesnych utworów, zaznajomić się z początkami nowoczesnej muzyki, dostrzec niebywałą oryginalność i swobodę działania cechującą jej twórców. Budowanie kapitału kulturalnego u młodych i dorosłych ludzi nie może odnosić się jedynie do tego, co aktualnie dostępne i tworzone. Zgłębianie historii kultury czyni współczesność zdecydowanie bardziej różnorodną i interesującą.

10.10.2013,  POCZĄTKI

Teoria: dr hab Krzysztof Moraczewski, pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książki  „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury”.

Praktyka: soliści Sepia Ensemble: to zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Powstał w 2012 roku z inicjatywy Artura Kroschela i Rafała Zapały, a w jego skład wchodzą studenci wyższych lat oraz absolwenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, których łączy szczególne zainteresowanie i pasja wykonywania muzyki najnowszej. Zespół organizuje koncerty w poznańskiej Uczelni, a także w „niestandardowych” miejscach, których klimat sprzyja odbiorowi nowej muzyki. W swoim repertuarze zespół posiada utwory polskich kompozytorów, a także realizuje partytury szczególnie interesujących twórców ze świata. W grudniu 2012 zespół zrealizował dwa projekty z okazji Roku Cage’a, na które złożyły się dzieła amerykańskiego artysty. W październiku zespół wystąpi na dwóch koncertach podczas Festival International „Musicacoustica” w Pekinie, gdzie wykona dzieła polskich kompozytorów z elektroniką oraz utwory Witolda Lutosławskiego.

24.10.2013, PEJZAŻE

Teoria: dr Ewa Schreiber, doktor muzykologii, magister filozofii i krytyk muzyczny. Autorka książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya” (Warszawa 2012) nagrodzonej przez Narodowe Centrum Kultury. Pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Praktyka: Dobromiła Jaskot, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych, artystka sztuk multimedialnych i interaktywnych nawiązująca do naturalnych pejzaży dźwiękowych, eksponująca ludzki głos i nowe, niekonwencjonalne sposoby jego wykorzystania);

07.11.2013, HAPPENING

Teoria: dr Rafał Zapała, kompozytor, adiunkt na Wydziale Kompozycji oraz pracownik Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Interesuje się live electronics, nawiązując także do pograniczy muzyki klubowej. Tworzy eksperymentalne projekty sound-artowe, współpracuje z artystami plastykami, projektantami mody, tworzy muzykę do spektakli teatralnych.

Praktyka: Anna Zielińska, skrzypaczka, specjalizuje się w wykonawstwie muzyki XX i XXI wieku. Dokonała kilkudziesięciu polskich i światowych prawykonań utworów solowych i z elektroniką oraz wielu prezentacji utworów polskich za granicą. Gra także muzykę improwizowaną. Koncertowała m.in. w Chile, Francji, Meksyku, Czechach, Grecji, Brazylii, Argentynie, Izraelu, Indonezji, Chinach, Palestynie, na Kubie, Ukrainie i Tajwanie. (www.annazielinska.wordpress.com)

24.11.2013, ELEKTRONIKA

Teoria: prof. Lidia Zielińska, kompozytorka specjalizująca się w muzyce elektroakustycznej, prowadzi Studio Muzyki Elektroakustycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Autorka wielu publikacji i wykładów dotyczących polskiej muzyki współczesnej, muzyki elektroakustycznej, historii muzyki eksperymentalnej, ekologii dźwiękowej oraz tradycyjnej muzyki japońskiej, z którymi występowała wielokrotnie na zaproszenie uniwersytetów w Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii.

Praktyka: Katarzyna Taborowska, kompozytorka i skrzypaczka, uczennica Bogusława Schaeffera i Lidii Zielińskiej, zainteresowana muzyką elektroakustyczną, muzyką improwizowaną, live electronics oraz różnego rodzaju połączeniami muzyki z obrazem video. Jej utwory były wykonywane na wielu festiwalach muzyki współczesnej, m.in.: Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Warszawskiej Jesieni czy Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Komputerowej Acousmania.
----
Prowadzenie spotkań: dr Karolina Golinowska

Koordynatorki projektu: dr Karolina Golinowska, dr Ewa Schreiber /Fundacja MEAKULTURA/ oraz Natalia Dolata-Golczak /Kluboksięgarnia GŁOŚNA/

Projekt był realizowany przy wsparciu Miasta Poznań /w ramach dofinansowania "Małe Granty"/.

Powrót do Fundacji
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.