Eksperci

Muzykologia, kulturoznawstwo i dziennikarstwo muzyczne

Dr Ewa Schreiber

Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia polskich kompozytorów. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty krytyki muzycznej, m.in. przy festiwalu "Nostalgia" oraz "Muzyczne przestrzenie". Redaktor prowadząca pisma „Res Facta Nova". 

Dr hab. Iwona Lindstedt

Muzykolog, od 1998 roku pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego.

Dr Grzegorz Piotrowski

Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), wokalista; studiował także polonistykę oraz historię filmu. Jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi klasę śpiewu jazzowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się muzyką popularną, twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, aktorstwem filmowym, performatyką, szkłem huty Niemen, sztuką gejowską. 

Dr hab. prof UAM Krzysztof Moraczewski

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. 

Dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach.

Dr Piotr Jakubowski

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z kulturoznawstwa na UAM, a także szkoły muzycznej w klasie gitary klasycznej; od 2014 roku adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, od 2016 roku wicedyrektor tego Instytutu. Autor książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą (Universitas, 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism, tłumacz z języka angielskiego.

Dr hab. Małgorzata Gamrat

Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), zajmuje się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interartystycznych. Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych. 

Krzysztof Stefański

Muzykolog i krytyk muzyczny. Laureat I i III edycji programu „Krytyka muzyczna 2.0” Instytutu Muzyki i Tańca. Redaktor działu koncertowego w "Ruchu Muzycznym". Publikuje m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Glissandzie”, „Dwutygodniku” i „Opcjach”, a także w pismach muzykologicznych jak „Muzyka”, „Musicology Today” czy „Res Facta Nova”. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2016 roku jest członkiem rady programowej Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”. Prowadzi blog nibytygodnik.pl.

Branża muzyczna PR, media społecznościowe

Marek Włodarczyk

Członek Zarządu Independent Digital Sp. z o.o., specjalista w zakresie cyfrowej dystrybucji plików audio i video. Od 15 lat związany z branżą muzyczną w szczególności w obszarze cyfrowej dystrybucji. Marek Włodarczyk uczestniczył w tworzenie rynku dystrybucji cyfrowej muzyki w Polsce od samego początku. Był odpowiedzialny za podpisanie bezpośrednich Umów w zakresie dystrybucji muzyki (jako pierwszy podmiot na terenie Polski) z takimi serwisami, jak iTunes, Amazon, Spotify, Pandora, Napster i wiele innych.

Kamil "Jakuza" Jaczyński

Animator sportu i kultury. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej i Związku Producentów Audio Video. Dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca w Akademii Menedżerów Muzycznych oraz Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z kulturą Hip-Hop związany jest niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. http://kamiljaczynski.tumblr.com/

Prawo autorskie

Dr Aleksandra Sewerynik

Ekspert w zakresie prawa autorskiego oraz dyrygent chóralny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Współpracuje z kancelarią Hasik i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. http://prawoautorskie.sewerynik.pl

Zajęcia dla dzieci

Anna Wyżga

Absolwentka muzykologii na Uniwesytecie Jagiellońskim i rytmiki na Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje z dziećmi w różnym, wykorzystując elementy metody E. Jaquesa-Dalcroze'a, C. Orffa, B. Strauss czy E. Gordona. Uczy przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia.

Improwizacja instrumentalna

Aleksander Dębicz

Wybitny pianista, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu prof. E. Tarnawskiej. W trakcie swojej kariery zdobył wiele nagród, m.in.: w konkursie Transatlantyk Instant Composition Contest. W jego interpretacjach doskonale sprawdza się zarówno oszałamiająca biegłość rodem z etiud Chopina, jak i wyrafinowany jazz; Aleksander Dębicz w swojej muzyce łączy rzadko spotykaną wirtuozerię z wpływami muzyki filmowej, jazzowej a nawet rozrywkowej. Jego muzyczne poszukiwania obejmują nie tylko działalność solową, lecz także kameralistykę. Artysta współtworzy duety m.in. z Marcinem Zdunikiem.

Wydawanie czasopism i praca w redakcji

Dr Marlena Wieczorek

Redaktor Naczelna magazynu MEAKULTURA.pl. Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultury. Jurorka w Nagrodach Paszport Polityki, a także Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka książek i artykułów.

Jarosław Szubrycht

Dziennikarz, wydawca i redaktor naczelny „Gazety Magnetofonowej”, kwartalnika o polskiej muzyce. Autor książek muzycznych, m.in. o zespołach Slayer i Vader, a także o Maryli Rodowicz i Czesławie Mozilu. Prowadził portale muzyczne dla T-Mobile i Red Bull. Współpracuje z katowickim OFF Festivalem i „Gazetą Wyborczą”.

fot. Łukasz Jaszak

Muzyka w projektowaniu graficznym - projekty i ilustracje

Dr Max Skorwider

Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments (maxskorwider.blogspot.com).

Pozyskiwanie środków, wnioski, organizacje pozarządowe

Tomasz Pawłowski

Doradca, szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Od 11 lat zajmuje się pomocą w zakładaniu i funkcjonowaniu różnych form organizacji pozarządowych (formalne aspekty tworzenia podmiotów i pozyskiwania środków na działalność). Ekspert oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Prezes Fundacji Trzeci.org.

Dr Krzysztof Tymendorf-Komendarek

Od wielu lat należy do grona cenionych polskich altowiolistów młodego pokolenia. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Ireny Albrecht, gdzie piastuje stanowisko asystenta w klasie altówki. Jest laureatem licznych nagród. Współzałożyciel i muzyk w zespołach Balthus Quartet oraz Duo del Gesù, a ponad to współpracował kameralnie również z takimi artystami jak: Tytus Wojnowicz, Christoph Hartmann, Bartosz Koziak, Avri Levitan czy NeoQuartet. Dyrektor EURO Chamber Music Festival w Gdańsku.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.