Projekty

MEAKULTURA

Regularnie wydawane czasopismo internetowe o muzyce WWW.MEAKULTURA.PL (ISSN 2299-1255), posiadające stałe grono czytelników. Pismo wypełnia lukę na rynku polskich wydawnictw muzycznych, łącząc fachową, pogłębioną refleksję nad muzyką klasyczną i popularną, dostarcza niezależnych opinii oraz rzeczowych, pisanych przystępnym językiem tekstów, które mogą być źródłem wiedzy dla amatorów, jak również wymagających czytelników, zajmujących się muzyką na co dzień.

 

Save the Music

Dobrą muzykę można propagować różnymi sposobami. Jednym z nich jest głośne mówienie o tym, co w sztuce wartościowe i ważne, również za pomocą… stroju! Bo czy można wyrazić swoją postawę równie dobitnie, jak poprzez ubranie?

Fundacja MEAKULTURA pragnie wyjść z ofertą do każdego, komu bliska jest idea popularyzowania muzycznego dziedzictwa oraz promowanie artystów z kręgu muzyki, mody i grafiki. Zwracamy się do wszystkich ceniących dobrą muzykę i oryginalny ubiór.

Fundacja MEAKULTURA wspiera wartościową muzykę i wybitnych twórców, dlatego w swoim projekcie społeczno-edukacyjnym pt. „Save The Music” chce przybliżyć postacie genialnych, często zapomnianych kompozytorów i muzyków. W oryginalny i atrakcyjny sposób pragnie wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa życiem i twórczością artystów, którzy stworzyli światowe dziedzictwo muzyczne (począwszy od klasyki, poprzez jazz, muzykę etniczną i popularną).

Akcja będzie mieć zasięg nie tylko ogólnopolski, ale i światowy. Międzynarodowy charakter kampanii podkreśla jej hasło w języku angielskim.

http://savethemusic.eu/

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Muzyka w mediach" są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych współczesną kulturą muzyczną – zarówno profesjonalistów (dziennikarzy, krytyków, popularyzatorów, kuratorów itd.), którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego, jak i melomanów czy osób po prostu osób zafascynowanych muzyką, które pragną odbierać ją w sposób bardziej świadomy.

Więcej na: www.muzykawmediach.pl

Od marca 2020 r. rusza nowy kierunek: „Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes” skierowane są do osób pracujących w sektorze kultury bądź zamierzających z nim współpracować. Ich celem jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji umożliwiających rozwój projektu bądź organizacji czy instytucji od strony: konceptualnej, biznesowej, ekonomicznej, komunikacyjnej i zarządczej.

Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności z zakresu:

 • strategii rozwoju projektów kulturalnych,
 • nowoczesnego PR-u,
 • komercjalizacji pomysłów,
 • ekonomizacji działań,
 • budowania relacji międzysektorowych,
 • biznesowego podejścia do projektów z sektora kultury,
 • tworzenia innowacji w projektowaniu i komunikacji,
 • zainteresowania mediów swoim projektem,
 • budowania i rozwijania relacji z uczestnikami (audience development).

Zachęcamy do rekrutacji! https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/projekty-w-kulturze-idea-innowacje-biznes-podyplomowe?fbclid=IwAR0IaO2b73Pw5jTZVxXXU2VGkiTZUU0onYsVr07WKiA4DBy3xBfqhWw73Ps

 

Wydawnictwa - "Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018)"

Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018)

według koncepcji Marleny Wieczorek

 

beginning | creative collaboration agency

II wydanie, Warszawa 2019

Autor okładki: Max Skorwider

Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018) jest pierwszą publikacją na polskim rynku, która kompleksowo przedstawia zagadnienie emigracji wśród kompozytorów XX i XXI wieku. Pierwsze dwie części książki zawierają artykuły omawiające zjawisko emigracji w różnych kontekstach – stylistycznym, historycznym, geograficznym, a także społecznym, natomiast trzecia część przybliża postaci twórców związanych z muzyką klasyczną, jazzową, filmową i popularną. Zamiast typowych biogramów zawiera sylwetki kompozytorów z informacjami oraz ciekawostkami o ich życiu i twórczości. To książka bezprecedensowa – z unikatową treścią, oryginalną koncepcją i pomysłową, atrakcyjną szatą graficzną.

 

Blisko 50 autorów, ponad 200 kompozytorów, niemal 100 ilustracji

63 wywiady i 15 obszernych artykułów przekrojowych

 

Dzięki niesztampowemu ujęciu tematu i przystępnej formie książka już w momencie pierwszej publikacji cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i uzyskała wspaniałe opinie:

Oparta na koncepcji Marleny Wieczorek praca zbiorowa pt. „Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018)” stanowi pozycję pod wieloma względami wyjątkową i unikalną. Jest to najpoważniejsze istniejące opracowanie tytułowego zagadnienia, którego istotności – biorąc pod uwagę wkład polskiej emigracji muzycznej w globalną kulturę muzyczną – nie sposób kwestionować. Bardzo wysoki poziom merytoryczny i kompletność opracowania w połączeniu z wysoką jakością komentarza decydują o tym, że książka ta stanowi jedną z najlepszych wizytówek nie tylko polskiej kultury muzycznej i jej międzynarodowego znaczenia, ale też wysokiego poziomu wiedzy o muzyce w Polsce.

- dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM (fragm. recenzji wydawniczej)

 

Cenna, potrzebna publikacja. Rzadkość! Informacje w niej zawarte są nie do zdobycia, pracowicie zebrane u źródła, w bezpośrednich rozmowach, wywiadach... Takich informacji o kompozytorach i ich muzyce nie znajdzie się ani w Internecie, ani w Wikipedii, itp.

- Marzena Komsta, kompozytorka

 

 

PEŁNA OFERTA HANDLOWA - ZAŁĄCZNIK

Skrót oferty:

Pierwszy nakład książki został wyczerpany w ciągu kilku dni, obcenie sprzedajemy II wydanie.

1 książka w cenie 99 zł brutto / szt  + koszt wysyłki

10 książek w cenie 94 zł brutto / szt  + koszt wysyłki

20 książek w cenie 89 zł brutto / szt  + koszt wysyłki 

40 książek w cenie 81 zł brutto / szt  + koszt wysyłki

termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych

koszty przesyłki: 18 zł (na terenie Polski)

Formularz zamówienia prosimy nadesłać na adres: office@beginningagency.com

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

 

Dodatkowe informacje o książce:

Koncepcja i opracowanie: dr Marlena Wieczorek

Opieka merytoryczna: dr Beata Bolesławska-Lewandowska, Polska Akademia Nauk

Ilustracje: dr Max Skorwider

Wydawca: beginning | creative collaboration agency (II wydanie)

Mecenas: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Patroni medialni: MEAKULTURA.pl, Polish Music Center (University of Southern California), polmic.pl, footprint agency

Partnerzy: Instytut Polski Düsseldorf, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Collegium Civitas

 

Usługi eksperckie

Celem Fundacji MEAKULTURA jest stworzenie eksperckiego środowiska, nie tylko z dziedziny muzyki, ale szeroko rozumianej kultury, zarządzania i biznesu. Oferujmy usługi eksperckie z dziedzin:

 • Muzykologii i dziennikarstwa muzycznego
 • Nauk społecznych 
 • Branży muzycznej i PR-u oraz mediów społecznościowych
 • Prawa autorskiego
 • Zajęć dla dzieci
 • Wydawania czasopism i pracy redakcyjnej
 • Identyfikacji graficznej
 • Pozyskiwania środków, ekspertyz i wniosków
 • Nagłaśniania imprez

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, która znajduje się w zakładce EKSPERCI.

Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA

www.konkurskropka.pl Zgodnie z powszechną opinią krytykować potrafi każdy. Dużo rzadszą umiejętnością jest głębsza refleksja i wnikliwa ocena zjawiska. Jeszcze rzadziej zdarza się formułować własne, oryginalne sądy w taki sposób, by swą atrakcyjnością same przyciągnęły odbiorcę.


Wierzymy, że rzetelna krytyka muzyczna może, i powinna być, prawdziwą sztuką, dlatego stworzyliśmy Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA.

Wydarzenie to ma szansę przyczynić się do integracji środowiska, które, ze względu na ogromną różnorodność gatunków oraz niszowy charakter niektórych nurtów muzycznych, pozostaje bardzo rozproszone.

 

 

Konkurs otrzymał wsparcie z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

Konkurs otrzymał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Edukacja muzyczna

Fundacja MEAKULTURA założona została i jest obecnie współtworzona przez osoby wywodzące się z różnych środowisk uniwersyteckich. Wielu członków tej organizacji i czasopisma internetowego o muzyce meakultura.pl na co dzień pracuje na wyższych uczelniach w charakterze wykładowców.

Z tego powodu jednym z ważnych działań Fundacji MEAKULTURA jest organizowanie otwartych spotkań, podczas których specjaliści w profesjonalny, ale i przystępny, sposób opowiadają publiczoności o różnych aspektach kultury muzycznej. Tematyka poruszonych zagadnień jest szeroka i nie zawęża się wyłącznie do tzw. muzyki poważnej.

Fundacja MEAKULTURA przygotowuje na zamówienie instytucji czy festiwali warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z kulturą muzyczną czy dziennikarstwem muzycznym (między innymi Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina czy Festiwalu "Nostalgia").

MEAKULTURA wciąż poszukuje nowych mediów, które uczynią przekaz bardziej sugestywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Sukcesem w tym zakresie okazały się video wykłady nagrywane dla fundacji przez znanych polskich naukowców (nominowane do nagrody w kategorii Nauka w Internecie przyznawanej przez Polską Agencję Prasową).

Music from Poland

Portal Music from Poland powstał, by utrwalić i rozwinąć projekt zrealizowany przez dr Marlenę Wieczorek w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku. Obejmował on kilkanaście obszernych tekstów tzw. wizytówek młodych kompozytorów polskich, wzbogaconych o materiały audiowizualne i publikowanych na łamach pisma internetowego meakultura.pl.

W ramach cyklu zaprezentowane zostały sylwetki twórców urodzonych w latach 70. i 80., pochodzących z różnych ośrodków w Polsce. Intencją pomysłodawczyni projektu było to, by powstały teksty atrakcyjne, a równocześnie bogate pod względem prezentowanego materiału. Artykuły zostały dodatkowo wzbogacone o zdjęcia, przykłady muzyczne (zarówno w wersji audio, jak i filmowej), a także nagrania rozmów z kompozytorami, przeprowadzonych specjalnie na potrzeby realizacji projektu. Pracę nad tekstami podjęli młodzi krytycy muzyczni, teoretycy muzyki i muzykolodzy, którzy z racji swojego miejsca zamieszkania mogli nawiązać z kompozytorami osobisty kontakt i przeprowadzić z nimi indywidualne rozmowy.

Portal Music from Poland to projekt autorski, bo, obok wszechstronnych materiałów dokumentacyjnych, proponuje syntetyczne, fachowe artykuły stanowiące reakcję na tę sztukę i świadczące o jej społecznym obiegu. Teksty publikowane na portalu oparte są na ustalonej strukturze. Składa się na nią biografia, szczegółowa charakterystyka twórczości, tzw. mapa myśli zawierająca pojęcia pełniące kluczową rolę w interpretacji dorobku danego kompozytora, wybrane cytaty z recenzji świadczące o recepcji jego muzyki, wypowiedzi własne artysty, spis najważniejszych osiągnięć, spis utworów, bibliografię, dyskografię, a także przykłady audiowizualne i zdjęcia umieszczone w różnych miejscach wizytówki. Struktura ta będzie dostosowywana w przyszłości także do opisu sylwetek wykonawców.

Autorami tekstów są młodzi, aktywnie działający w środowisku recenzenckim muzykolodzy i teoretycy muzyki, którzy często śledzą na bieżąco twórczość poszczególnych kompozytorów, a ich kompetencje pozwalają na jej wnikliwą interpretację. Są oni także autorami licznych artykułów prasowych, a w związku z tym, oprócz fachowego warsztatu w zakresie wiedzy o muzyce, dysponują także umiejętnością jasnego, przystępnego formułowania myśli. Ważną cechą wizytówek jest ich multimedialna formuła, polegająca na połączeniu opisu z materiałami audiowizualnymi oraz powszechna dostępność publikacji.

Zobacz więcej na musicfrompoland.eu

Inne

Fundacja MEAKULTURA ma w swoim portfolio także i projekty związane z organizacją koncertów i wystaw. Ich program związany jest głównie z promocją polskiej muzyki - przez wybrany repertuar lub wykonawców. Fundacji MEAKULTURA nieobce są też projekty interdyscyplinarne, szczególnie łączące muzykę z plastyką i filmem.

MEAKULTURA niemal od początku swojego istnienia oferuje studentom praktyki w swojej organizacji pozarządowej, a absolwentom staże zawodowe. Współpracujemy z uczelniami wyższymi z całej Polski, a także Narodowym Centrum Kultury (program staże w instytucjach kultury).

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.